Disclaimer

Compassion in Business, Gezonde Dokter besteedt uiterste zorg aan de op deze website gedeelde informatie.

Compassion in Business, Gezonde Dokter is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Compassion in Business, Gezonde Dokter kan hiervoor dus ook niet aansprakelijk worden gesteld.

In alle trainingen ligt het accent op leren luisteren naar je eigen wijsheid en het belang om nooit adviezen zomaar over te nemen.
De trainingen zijn ook niet bedoeld in de plaats van behandelingen bij een arts of therapeut. Bij twijfel of deelname of toepassingen geschikt zijn voor je: overleg met een arts of behandelaar die je vertrouwt.
 
Weet dat als je bepaalde oefeningen om welke reden dan ook niet kan doen of niet verstandig acht mee te doen, zowel op de bijeenkomsten, de video, als thuis, je op geen enkele wijze verplicht bent deze oefeningen te doen.  Je kunt de trainer niet verantwoordelijk stellen voor letsel als gevolg van de oefeningen. 
 

Niets van de op deze website geplaatste informatie mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, via internet, intranet op welke wijze dan ook, of worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Compassion in Business, Gezonde Dokter.

Mocht je vragen hebben, neem dan even contact met me op.